Voedselbank voldoet ruim aan eisen voedselveiligheid

5 februari 2017

Een jaar geleden behaalden we het ‘groen-certificaat’ qua voedselveiligheid Daar hoort ook een jaarlijkse controle bij waarbij wordt gekeken of we nog aan alle normen voldoen. Op 3 februari werden we, vlak voor het begin van de uitgifte van de voedselpakketten aan onze klanten, onverwacht geconfronteerd met de komst van een 2-tal controleurs. De uitslag was zeer positief. Vorig jaar scoorden we gemiddeld nog een 7,1 maar nu behaalden we een bijzonder mooie score van 8,6. Onze leveranciers en onze klanten mogen er dus vanuit gaan dat we goed en zorgvuldig met het voedsel omgaan.

NH nieuws: uitzending van Streek in de Stad

22 december 2016
Hannie Lochtenberg zet zich al jaren in voor de voedselbank in West-Friesland. Ze ruilt een dagje met Mariette Bons, die in het enorme distributiecentrum van de voedselbank in Amsterdam werkt.  Hoe bevalt het Hannie in de grote stad en wat vindt Mariette van haar nieuwe Westfriese collega’s? Bekijk de uitzending van NH:

Voedselbank West-Friesland viert 10-jarig bestaan

6 oktober 2016
Zaterdag 3 september vierde de voedselbank het 10 jarig bestaan. Dit jubileum werd omlijst met diverse toespraken uit de regio West Friesland.
Geheel onverwachts kreeg Han Neef de erepenning van de stad Hoorn uitgereikt door de locoburgemeester Judith de Jong. Han is penning gegund omdat hij zich als coördinator/vrijwilliger volgens de gemeente Hoorn buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de stichting Voedselbank West-Friesland.
Daarna werd onder het genot van een hapje en een drankje deze dag feestelijk omlijst. (meer…)