De voedselbank

Een voedselbank is een liefdadigheidsinstelling die kosteloos levensmiddelen verstrekt aan hen die [tijdelijk] financieel niet of nauwelijks in staat zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Daarnaast wordt verspilling van voedsel tegengegaan, voedsel wat anders  vernietigd zou worden. Een voedselbank wordt gerund door louter en alleen vrijwilligers.

Voedselbanken zijn in de jaren ’70 ontstaan in de V.S. en vandaar vond het idee zijn weg naar Europa. In Nederland werd de eerste Voedselbank opgericht in 2002.

Evenals de Voedselbank West-Friesland zijn alle voedselbanken in Nederland zelfstandige autonome stichtingen.  Er is geen Landelijke Voedselbank met een centrale vestiging en hoofdkantoor, de landelijke organisatie is uitsluitend een coördinatie- en overlegplatform voor alle aangesloten voedselbanken en voert dus geen operationele activiteiten uit. Voedselbanken Nederland is de landelijke koepelorganisatie waarbij acht Regionale Voedselbanken zijn aangesloten.

In 2012, 10 jaar later, groeit De Voedselbank explosief, er worden nu meer dan  30.000 wekelijkse voedselpakketten vanuit 135 vestigingen uitgedeeld en er zijn ongeveer 70.000 Nederlanders afhankelijk van de voedselbank. Wat begon als lokaal initiatief is uitgegroeid tot een nationaal instituut met zo’n 6.200 onbetaalde vrijwilligers

Bij de Voedselbank West-Friesland hebben vanaf de start in 2006 meer dan 800 huishoudens, dat zijn meer dan 2300 personen, gedurende korte of langere tijd gebruik gemaakt van het wekelijkse voedselpakket.